Fyrirvari

Efni þessa tölvupósts, sem og skjala og gagna sem send eru sem viðhengi, kann að vera trúnaðarmál og er eingöngu ætlað þeim sem tölvupósturinn er stílaður á. Misnotkun getur varðað bótaábyrgð og refsingu skv. 74. gr. laga um fjarskipti nr. 81/2003, auk þess sem viðtakanda ber samkvæmt gildandi fjarskiptalögum að tilkynna sendanda hafi tölvupósturinn eða viðhengi hans ranglega borist honum. Vinsamlegast eyðið tölvupóstinum og viðhengjunum í slíkum tilvikum eins og skylt er skv. 47. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti. Efni tölvupóstsins og skjala og gagna sem send eru sem viðhengi er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi Fjölnets.